JAK VYMĚNIT VODICÍ/ŽEHLICÍ TKANICE - MANDL DOMUS

JAK VYČISTIT FILTR - MANDL DOMUS (pouze sálavý hořák)

JAK NAVOSKOVAT VÁLEC - ŽEHLIČ DOMUS (bez použití voskovacího plátna)

JAK NAPNOUT ŘETĚZ - ŽEHLIČ DOMUS

JAK ZKONTROLOVAT TEPLOTNÍ SENZORY - ŽEHLIČ DOMUS

.PDF NÁVOD NA KONTROLU SENZORŮ